Právní a realitní služby.
...komplexní servis!

  • právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
  • smluvní zajištění vymáhání dluhů
  • dohody na splátkách, přípravy žalob
  • vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
  • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
  • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
  • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
  • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
  • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
  • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu

Napište nám
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat