Férové služby, profesionální přístup
...jsme zde pro Vás!

Jaké výhody Vám přinese zpracování Vaší účetní agendy naší firmou?

Za klienty dojíždíme do jejich firem a nabízíme:

 1. Kvalita za rozumnou cenu Individuální a profesionální přístup
 2. Odborné a včasné zpracování účetní agendy
 3. Maximální diskrétnost
 4. Budete mít dostatečný prostor pro rozvoj Vašich podnikatelských aktivit

NABÍZENÉ SLUŽBY:

 • Vedeme účetnictví či daňovou evidenci včetně vytváření všech přiznání
 • Zpracujeme mzdy Vašich zaměstnanců včetně všech vyúčtování
 • Zastupujeme na úřadech při jednáních a kontrolách
 • Spolupracujeme externím způsobem na základě uzavřené mandátní smlouvy
 • K předávání dokladů dochází ve Vašich prostorách nebo v naší kanceláři
 • V paušální ceně služeb v případě vzájemné spolupráce jsou zahrnuty konzultace zdarma

Vedení účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Příprava platebních příkazů
 • Vystavování faktur
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování daňového přiznání k DPH
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zastupování na úřadech při jednáních a kontrolách
 • Sestavení účetní uzávěrky

Zpracování daňové evidence

 • Kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Příprava platebních příkazů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování daňového přiznání k DPH
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • Zpracování přehledu pro Okresní správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování účetní uzávěrky

Zpracování daňových přiznání

 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Zpracování daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků

Zpracování mzdové agendy

 • Kompletní zpracování mezd pro Vaše pracovníky
 • Vedení personální agendy
 • Zpracování výplatních pásek, mzdových listů a mzdových listin
 • Zpracování měsíčních přehledů Příprava platebních příkazů
 • Zpracování pracovních smluv
 • Zpracování ročního vyúčtování daní
 • Zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Vyplnění žádostí o dávky, úvěry a jiné

Konzultace a dohled nad účetnictvím

 • Konzultace v účetních a daňových otázkách
 • Porada návrhu řešení s vedením účetnictví
 • (Porada při zavádění účetního systému ve Vaší firmě)

Ostatní služby

 • Rekonstrukce účetnictví či přepracování dokladů
 • Pomoc při registraci či změnách na úřadech
 • Pokud zakládáte novou společnost poradíme jak na daně a účetnictví
 • Dle Vašeho individuálního požadavku provádíme i další Vámi požadované práce

Založení společnosti

Tuto služby můžeme poskytnout ve spolupráci s našimi partnery

 

Napište nám
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat