• začínající exekuce je potřeba řešit rychle a důsledně, proto vám nabízíme přímé zastupování u exekutora na základě plné moci, kterou vám zašleme obratem
  • pokud nám dodáte všechny dokumenty, jak k vaší nemovitosti, tak i k dlužné částce, tak do 24 hodin můžeme jednat s exekutorem o úhradě vaší dlužné částky, popř. jejím snížením
  • současně s tímto krokem vám zašleme návrh řešení a výsledek jednání s exekutorským úřadem
  • v případě vašeho souhlasu podepíšeme smlouvu o zápůjčce, která bude použita na úhradu vaší dlužné částky a na KÚ podáme návrh na zápis
  • dále už postupujete dle nové smlouvy, výmaz exekuce zajistíme v co nejkratším čase a vy můžete opět klidně spát

Žádost o posouzení
Nezávazná poptávka o zápůjčku