Správa nemovitostí

​NABÍDKA KOMPLEXNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

Provozně technická část

 1. Vstupní audit jednotky – pasport bytu (základní technické údaje jednotky) a jeho průběžné vedení
  • zaměření jednotky dle jednotlivých místností
  • dokumentace vybavovacích prvků
  • dokumentace technického stavu
  • evidence měřidel a jejich stavů – odečty
  • stanovení započitatelné plochy jednotky
  • evidence základních technických prvků a zařízení
 2. Audit předepsaných provozních revizí – požárníci, elektro, plyn, komíny ověření aktuálního stavu
  • stanovení potřebných revizí
  • evidence termínů a jejich kontrola v návaznosti na předepsanou periodu provádění
  • zajištění provedení revizí autorizovanou firmou
  • zajištění odstranění revizních závad
 3. Technické prohlídky bytů ve stanovených intervalech (1x ročně)
  • provedení kontroly aktuálního stavu v porovnání s pasportem bytu
 4. Běžná údržba bytu
  • zajištění odstranění drobných provozních závad nebránících užívání bytu, dle požadavku nájemce bytu. Opravu hradí nájemce bytu
  • zajištění odstranění závad dle požadavku vlastníka jednotky na náklady vlastníka
  • zajištění výměny vybavovacích prvků
  • zajištění služeb souvisejících s provozem bytové jednotky v rámci domu na základě požadavku vlastníka jednotky (úklid společných prostorů, sněhu)
  • provedení odečtů měřidel tepla TV, SV pro potřeby ročního vyúčtování služeb

Provozně ekonomická část

 1. Vypracování evidenčního listu nájemce bytu, jeho průběžná aktualizace
  • evidence zpracování vstupních údajů pro vytvoření evidenčního listu
  • předpis plateb základního měsíčního nájemného
  • předpis plateb nájemného za vybavení bytu (nadstandartní prvky)
  • předpis a stanovení výše záloh za služby poskytované s užíváním bytu
  • odsouhlasení evidenčního listu vlastníkem a doručení nájemcům
 2. Vedení účetnictví
  • vedení podvojného účetnictví společenství
  • zpracování stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
  • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na „fondu oprav“
  • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy
  • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
  • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob o vedení mzdové agendy
 3. Kontrola stanovených plateb, upomínání plateb
  • evidence a sledování plateb stanovených v evidenčním listu s výpisem z účtu
  • doručení I. a II. upomínky v případě neprovedené platby
  • zajištění vymáhání pohledávky dle pokynu vlastníka
 4. Vypracování ročního vyúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu
  • přehled bilance zálohových plateb a skutečných nákladů na provoz bytu během zúčtovacího období
  • vypracování oznámení o vyúčtování a jeho doručení nájemci

Provozně administrativní část

 1. Zajištění vypracování smlouvy o nájmu bytu včetně příloh (pravidla pro vyúčtování služeb, domovní řád atd.)
 2. Zprostředkování nájmu bytu s určeným nájemcem nebo výběr vhodného nájemce k odsouhlasení vlastníkovi bytu
 3. Provedení veškerých náležitostí s předáním bytu
  • přehlášení odběru energií (elektro, plyn, telefon, internet…)
  • odečty měřidel ÚT, TV, SV atd. v bytě
  • vypracování protokolů a předání a převzetí bytu
 4. Měsíční zpracování a předání informace o:
  • výši dluhů a stavu pohledávek
  • vystavených, uhrazených a neuhrazených fakturách
  • plnění úkolů v daném období
  • dlužnících v insolvenčním rejstříku
  • změnách v evidenci katastru nemovitostí
 5. Jednání s výborem SVJ ve věcech správy domu
 6. Jednání s úřady ve věcech údržby, oprav, správy bytu
 7. Sledování aktuálních legislativních předpisů, souvisejících s pronájmem bytu, rozúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu a SVJ a zaslání upozornění na změny na Vámi určenou emailovou adresu
 8. Dotační poradenství, zajištění výběrových řízení a technického dozoru.

Samozřejmostí je správa Vaší nemovitosti „z pohodlí domova“ on line.

Nemáte ještě společenství vlastníků jednotek?

Pokud u Vás ještě nevzniklo společenství vlastníků jednotek, nabízíme pomoc při jeho vzniku:

V případě, že se rozhodnete stát se naším klientem, obdržíte tuto službu zdarma.

Kontaktní Formulář


Reference - Zkušenosti klientů

Profile picture placeholder
Pan Petr

Musím uznat, že to co se tady píše je asi pravda, včera jsem podepsal smlouvu a ráno byly peníze na účtu, a to mám družst. byt, na který mi nikdo nechtěl půjčit. Vše bylo rychlé, žádné poplatky předem, ani jsem nemusel nikam jezdit, což bylo super!

Profile picture placeholder
Paní Kateřina

Na základě vlastní zkušenosti, budeme Vaše služby určitě doporučovat ostatním. Co jste slíbili, tak jste opravdu splnili, což nás mile překvapilo, hlavně to, že jsme měli přehled o naší žádosti díky vašemu online systému, dokonalé! Nyní můžeme začít s přítelem konečně podnikat a za to Vám patří VELKÝ DÍK !! :o)

Profile picture placeholder
Pan Ladislav

Této firmě musím vyseknout velkou poklonu a poděkovat, že mi zachránili byt před exekucí. Skutečně si zasloužíte velkou pochvalu! .. už jen za tu rychlost a splnění všeho, co jste slíbili. Vřele doporučuji tuto firmu všem, co mají problémy v registru, jejich jednání je opravdu excelentní!

Profile picture placeholder
Pan Martin

Jsem velice spokojený s jejich rychlosti a hlavně odhodláním člověku pomoct když to nejvíce potřebuje......! Určitě doporučuji všem kdo se nacházejí v těžké situaci... A proto jsem se i rozhodl že bych s nima začal spolupracovat a pracovat jako přivýdělek pro jejich společnost. :)

Právě si zapůjčili

Paní Gabriela
17.1.2021
Paní Gabriela
Meziměsti
Paní Monika
17.1.2021
Paní Monika
Náchod
Pan Michal
16.1.2021
Pan Michal
Stitna nad Vlari
Pan Michal
16.1.2021
Pan Michal
Štítná nad Vláří
Pan Jakub
16.1.2021
Pan Jakub
Nove mesto na morave
Pan Jakub
16.1.2021
Pan Jakub
Nove mesto na morave